" Hà Nội thứ gì cũng có,chỉ thiếu tiền thôi" đó là câu trêu đùa của những cô câu sinh viên.