Bạn đang là sinh viên và phải sống xa nhà, học tập là việc chính tuy nhiên ở nơi đất khách quê người bạn phải tự mình lo toan cuộc sống. Vì vậy, việc chi tiêu tiết kiệm thế nào để không vượt quá số ti...