Để xóa tài khoản bạn cho ứng dụng App Quản Lý Chi Tiêu vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới

B1. Thực hiện đăng nhập vào tài khoản

B2. Vào phần tài khoản của tôi

B3. Click vào Xóa tài khoản của tôi