Đối với sinh viên thế giới, môn học khó nhất theo đánh giá của đại đa số sinh viên là Xác suất thống kê. Nhưng tại Việt Nam, đại đa số sinh viên lại đánh giá môn Triết mới là môn học khô khan và khó...