Các bạn sinh viên xa quê có biết bao nhiêu thứ lo toan ở nơi đất khách quê người, bạn luôn gặp phải những khó khăn về tài chính từ tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền đi lại và các khoản chi phí khác