Đại học là quãng thời gian rất quan trọng, giúp chuẩn bị hành trang và kỹ năng cho bạn trong cuộc chiến nghề nghiệp ở tương lai. Có những doanh nghiệp quyết không nhận sinh viên điểm thấp và nợ môn, v...