Kỳ thi THPT quốc gia là tích hợp của thi đại học và tốt nghiệp THPT nên có nhiều sự khác biệt so với hình thức thi truyền thống trước kia.