Là sinh viên, vấn đề lớn nhất mà phần lớn trong số họ đều phải đối mặt đó là tiền chi tiêu hàng tháng. Tình trạng cháy túi diễn ra thường xuyên khiến cho rất nhiều bạn sinh viên rơi vào hoàn cảnh khóc...